Автомобили за скрап - multimod-project.eu

Колите които вече не могат да се карат.

коли за скрап

Дейностите свързани с рециклиране на автомобилите вълнуват все повече хората днес. Стараейки се да водим по пълноценен и нормален начин на живот, наред с екосъобразният начин на мислене избрахме да насочим поглед към някои по-съществени въпроси, свързани с цикълът по от преработването на автомобили. Всяка себеуважаваща се компания занимаваща се с изкупуване, преработка, рециклиране на метали спазва редица изисквания. В такива компании са наети цели екипи отговарящи по екологичните въпроси и спазвайки стриктно законодателството за опазване на околната среда. Водещите въпроси по екосъобразността на подобни групи са винаги съгласувани на висше ниво. Всяко предадено за преработка и рециклиране МПС, трябва да отговаря на нужните критерии. За това следи комисия. Всичко това се свежда до поредица от теми по оползотворимост, рециклируемост на автомобили на световния пазар, европейския пазар, а вече и в България. Хората занимаващи се с екосъобразност провеждат проучвания за ефективно разкомплектоване на вяска част на МПС, участват в насърчаване…
Полезно е да знаем, че в световен мащаб, производството на автомобили се покачва със скоростни темпове всяка година. В силно развитите страни мощностите на нови автомобили се оптимизират и подновяват всяка година. От проведени проучвания става известно, че Европейската комисия предвижда производството да се покачи с 32 % в периода преди 2020 г., а като брой те да достигнат 240 млн. създадени нови леки и товарни автомобили. Тези цифри са плашещи за околната среда. Предполага се, че това силно ще се отрази на автомобилната индустрия и сериозните проблеми, ще рефлектират пагубно над природата. Извода е, че всяко едно МПС оказва силно отрицателно влияние над вода, въздух, живи организми, почва. Всичко това е свързано с целия жизнен цикъл, от създаването на автомобила до излизането му от употреба. Парникови газове, генериране на отпадъци, големи нива на консумация на природни ресурси, вредни емисии са сред заложените на дневен ред въпроси засягащи планетата ни…